Jörgen Bengtsson

Universitetslektor vid Institutionen för farmaci, Farmakokinetik och Farmakodynamik

E-post:
jorgen.bengtsson[AT-tecken]farmaci.uu.se
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

Kort presentation

PhD, lektor och studierektor, Farmakokinetik,

Programansvarig Apotekarprogrammet

Excellent lärare vid Farmaceutiska Fakulteten 2017

Mottagare av Studierådets pris för studentinflytande (Farmaceutiska Fakulteten) 2020.

Mottagare av Univeristetes Pedagogiska Pris 2018.

Mottagare av Studierådets Pedagogiska Pris (Farmaceutiska Fakulteten) 2012.

En av våra viktigast uppgifter är att tillhandahålla hög kvalitet på vår undervisning. Detta är viktigt eftersom de studenter vi utbildar skall vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden efter examen. Min önskan är att studenter skall göra bra reklam för Uppsala i allmänhet och avdelningens kurser i synnerhet eftersom det gynnar rekryteringar av nya studenter.

Genom att kontinuerligt arbeta med kursutveckling kan vi förbättra kvaliteten på våra utbildningar och kurser och därmed genomströmningen av studenter. Detta kan ske genom såväl internt som externt idé-utbyte, det vill säga att lärare är lyhörda för studenternas åsikter, tar del av pedagogisk vidareutveckling, samt har ett genuint intresse i pedagogiska frågor. Engagemang hos både ledare (lärare) de som ska ledas (studenter) är en viktig utgångspunkt för att nå dessa mål.

Studenterna har själva ett stort ansvar för sin inlärning genom att ta del av den undervisning som erbjuds, men vi som pedagogiska ledare måste se till att miljön är optimal i detta avseende. Genom att få studenterna att ta ett allt större ansvar för sin inlärning ökar progressionen vilket genererar ökad bredd och ökat djup för ämnet/utbildningen.

Min pedagogiska vision är att vi tillsammans arbetar aktivt och effektivt för att leverera undervisning och därmed studenter av högsta klass.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jörgen Bengtsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09