Henrik Widmark

Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
henrik.widmark[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 2998
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Henrik är universitetslektor och forskare. Forskningen är och undervisningen är inriktad på urbana kulturer och subkulturer, arkitektur- och urbanhistoria samt kulturarvsfrågor, materialitet och historiografi.

Han är tidigare forskningsledare för forsningsnoden Den Goda staden och koordinator för bl. a. Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven. Han är ledamot i styrgruppen för Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven.

Henrik finns i Uppsala men är verksam vid Campus Gotland.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09