Nicolette Salmon Hillbertz

Kursadministratör vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
nicolette.hillbertz[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1608
Mobiltelefon:
070-4250713
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nicolette Salmon Hillbertz
Senast uppdaterad: 2021-03-09