Sebastian Abrahamsson

Forskare FD, docent vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
sebastian.abrahamsson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som forskare i projektet Soparbete i hållbarhetsekonomin: värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall. Mina huvudsakliga forskningsintressen berör frågor om avfall, återvinning, hållbarhet samt de kulturella, materiella och vetenskapliga praktiker som uppkommer i och genom omställningar till den s.k. gröna ekonomin.

Nyckelord: qualitative methods sts ethnography • cultural analysis waste

2010-2014 arbetade jag i ERC-projektet "The eating body in Western practice and theory" (University of Amsterdam) med explorativ forskning kring den roll ätandet spelar i hur samhällsvetenskapen analyserar och konceptualiserar kroppen.

2016-2018 hade jag ett Marie Curie stipendium vid Köpenhamns Universitet. Projektet "Food Waste In Denmark and Sweden - Understanding Household Consumption Practices to develop Sustainable Food Care" syftade till att generera detaljerad kunskap kring hur matavfall uppstår i vardagen, samt att belysa de praktiker och teknologier som riktar in sig på att minska matavfallet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09