Johanna Nivala

Projektkoordinator vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
johanna.nivala[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 9885073-4697732
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09