Zhaojun Li

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
zhaojun.li[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3229
Mobiltelefon:
070-1679286
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Material scientist with an interest in organic and 2-dimensional semiconducting materials for next-generation thin-film optoelectronic applications and experience in organic synthesis, 2d material exfoliation, optical spectroscopy and optoelectronic device fabrication.

Read more about my research at: https://optoelectromaterial.com/

Nyckelord: transition metal dichalcogenides optoelectronics semiconductors polymer solar cells

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

https://optoelectromaterial.com/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Zhaojun Li
Senast uppdaterad: 2021-03-09