Olle Uppenberg

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
olle.uppenberg[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2435
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i didaktik med inriktning mot filosofiämnets didaktik.

Syftet med mitt forskningsprojekt är att undersöka gymnasieämnet filosofi, i synnerhet vilka filosofiska traditioner som förmedlas i gymnasieklassrummen

Jag är inspirerad av den tyska filosofididaktiken som växt fram ur det akademiska filosofiämnet, och som behandlar frågor om hur filosofin kan förmedlas.

Jag är intresserad av kontakt med alla som är intresserade av filosofi och didaktik. Mejla mig gärna vid intresse av kontakt!

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olle Uppenberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09