Agnes Hamberger

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
agnes.hamberger[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1607
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Mitt avhandlingsprojekt handlar om flickor i folkskolan mellan åren 1840-1919. Jag undersöker särskilt hur flickors utbildningsförutsättningar såg ut och förändrades under perioden och hur detta formades på nationell såväl som lokal nivå. Jag är medlem i nätverken Uppsala Studies of History and Education (SHED) och Flickforsk! Nordic Network for Girlhood Studies.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Agnes Hamberger
Senast uppdaterad: 2021-03-09