Hannah Lundgren

Doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Doktorander

E-post:
hannah.lundgren[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Doktorand i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
hannah.lundgren[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6507
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning. Bakgrund i statsvetenskap, utvecklingsstudier och genusvetenskap. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur klimatrelaterade förståelser och praktiker relaterar till bredare frågor om makt och ojämlikhet.

Nyckelord: climate change social inequality power

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hannah Lundgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09