Benjamin Cosby

Doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Klinisk genetik

E-post:
benjamin.cosby[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Amanuens vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post:
benjamin.cosby[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Benjamin Cosby
Senast uppdaterad: 2021-03-09