Gilda Gondola Sitefane

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
gilda.gondola[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am pursuing my PhD studies at Uppsala University, Department of Women and Children's Health, International Maternal and Children's Health Unit. My PhD topic is related to Young People Sexual and Reproductive Health with specific research on ‘’Access to Comprehensive Abortion Care among young people in a legalized context in Mozambique’’. My education and research work is mentored and supervised by Pia Axemo (Associate Professor), Birgitta Essen (Professor) and William Ugarte (Lecturer).

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am from Mozambique, a low-income country located in Southern Africa. I hold a Master’s degree in Public Health with Social Science as background. I have been working on Sexual, Reproductive, Maternal and Child Health for about fifteen years. The last five years of my working experience I have been mostly working on implementation research within the scope of Health Services and System Strengthening for Reproductive, Maternal and Child Health. Through operational research, I also worked with Mozambique Ministry of Health on integrating Gender Transformative Approach into Reproductive, Maternal and Child Health at policy level, health promotion and service delivery at facility and community level taking into consideration context-based scientific evidence.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Access to Comprehensive Abortion Care among young people in a legalized context in Mozambique

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09