Holger Ecke

Adjungerad professor , docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
holger.ecke[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-1343593
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: civil engineering

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Holger Ecke
Senast uppdaterad: 2021-03-09