Amber Mace

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
amber.mace[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Researcher in Computational Materials Chemistry

Research interests:

 • Multiscale modeling and method development of diffusion models
 • Design of High-throughput screening studies
 • Ion diffusion in Li-ion battery materials
 • Guest particle interactions and kinetics in nano-porous materials
 • Topological analysis of energetic space

Publications: https://scholar.google.com/citations?user=uvsPp_8AAAAJ&hl=sv

TEOROO/CMC group webpage: http://www.teoroo.kemi.uu.se/

Nyckelord: modeling and simulation molecular modelling theoretical chemistry computational chemistry li-ion batteries ion diffusion materials modelling multiscale modeling

Anställning:

 • 2021- Bitr. universitetslektor, Uppsala universitet
 • 2019-2021 Forskare, Uppsala universitet
 • 2016-2019 Postdok, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz
 • 2010-2015 Doktorand, Institutionen för Material och Miljökemi, Stockholms Universitet

Utbildning:

 • 2015 Fil. Dr. Fysikalisk Kemi, Stockholms Universitet
 • 2010 Fil. Mag. Fysik, Stockholms Universitet

Akademiska meriter:

 • 2023 Docent

Forskningsanslag:

 • 2020-2023 Etableringsbidrag, Vetenskapsrådet
 • 2020-2024 Projektanslag, Energimyndigheten (medsökande)
 • 2016-2019 Internationell Postdok, Vetenskapsrådet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Amber Mace
Senast uppdaterad: 2021-03-09