Yu-Fang Huang

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk neurofysiologi

E-post:
yu-fang.huang[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Rum BMC A2:2 Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Postadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09