Jan Maslik

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
jan.maslik[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7228
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Study of new ways of manufacturing soft electronics for wearable systems

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jan Maslik
Senast uppdaterad: 2021-03-09