Cecilia Ekéus

Professor i reproduktiv hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Klinisk obstetrik

E-post:
cecilia.ekeus[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Cecilia Ekéus är professor samt programansvarig för Barnmorskeutbildningen vid Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa vid Uppsala Universitet

Föddes i Nairobi 1965. Blev sjuksköterska 1986, barnmorska 1990 och Master of Public Health vid Karolinska institutet (KI) 1998.

Disputerade i Internationell hälsa 2004, KI. Post-doc 2005-2007 (KI). Forskarassistent Vetenskapsrådet 2008-2012 .

Docent i Reproduktiv Hälsa 2012 (KI) och Professor i reproduktiv hälsa vid Uppsala universitet 2019.

CE forskar inom reproduktiv epidemiologi med specifikt fokus på komplicerade förlossningar och interventioner i samband med förlossning. Hon har som projektledare genomfört flera epidemiologiska registerbaserade studier om utfallen för kvinnor och barn förlösta med sugklocka. Har nyligen initierat och leder ett projekt om orsakerna till och konsekvenserna av den ökande användningen av potenshöjande läkemedel hos män yngre än 40 år.

CE har arbetat som lärare inom barnmorskeutbildningar i närmare 25 år, först på Karolinska Institutet och sedan år 2019 vid Uppsala Universitet, där hon också är programansvarig och ämnesföreträdare inom Reproduktiv hälsa.

CE har och har haft flera uppdrag som expert på SBU, SLL och Socialstyrelsen inom ämnesområdena Förlossningsskador, Kejsarsnitt på moderns begäran, Induktion av förlossning, Hemförlossning, Vattenförlossning samt Förlossningsutfall hos spinalskadade kvinnor. Hon har också varit ledamot i Barnmorskeförbundets Vetenskapliga råd i över 10 år samt biträdande ledamot vid etikkommittén vid Karolinska Institutet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cecilia Ekéus
Senast uppdaterad: 2021-03-09