Felicia Zaar

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
felicia.l.zaar[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5887
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i nanoteknik och funktionella material, och civilingenjör i teknisk fysik. Min forskning är inriktad på polymerbaserad material för heterogen katalys av redoxreaktioner, med fokus på miljövänliga tillämpningar. Jag använder mig av elektrokemiska och spektroskopiska experimentella tekniker, och simuleringar med densitetsfunktionalteori på superdator.

För att möta klimatkrisens utmaningar måste vi hitta nya sätt att omvandla energi, producera bränsle och minska mängden koldioxid i atmosfären. Som doktorand i nanoteknologi och funktionella material jobbar jag mot lösningar på dessa problem. Med experimentell elektrokemi och kvantmekaniska simuleringar utvecklar och karaktäriserar jag material som kan driva kemiska reaktioner för klimatsmarta tillämpningar. Specifikt arbetar jag med molekylära system för katalys av vattenelektrolys och koldioxidreduktion.

Mitt jobb utgör en blandning av grundforskning och praktisk problemlösning, vilket passar mig bra. Som civilingenjör i teknisk fysik kompletterar jag mitt experimentella arbete med en djup teoretisk förståelse för egenskaper och processer hos mina material. Mitt mål är att bli en länk mellan experiment och teori, kemi och fysik, intuition och matematisk stringens. Efter att jag disputerat vill jag jobba med simulering för molekylär design, med att översätta fysik till verkliga, användbara material.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Felicia Zaar
Senast uppdaterad: 2021-03-09