Charlotte Viktorsson

Postdoktor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Utvecklingspsykologi

E-post:
charlotte.viktorsson[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2133
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en del av nätverket SAPIENS, som studerar social interaktion mellan barn och deras vårdnadshavare. I mitt projekt använder jag mig av dual eye tracking för att undersöka ögonrörelser hos både barn och deras föräldrar under interaktiva och lekfulla uppgifter. Detta projekt kommer att utökas till att inkludera barn som har syskon med autismspektrumtillstånd (AST), med målet att finna eventuella tidiga markörer för AST när det kommer till ögonrörelser vid social interaktion.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Viktorsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09