Veronica Hermann

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
veronica.hermann[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Nyckelord: adolescent mental health stigma mental well-being mental health problems dual-factor model for mental health

Veronica är utbildad sjuksköterska och barnmorska. Hon har tidigare arbetat som chef inom hälso- och sjukvården på Gotland. Hon är nu verksam som folkhälsostrateg i Region Gotland och kombinerar den rollen med forskarstudier på deltid som professionsdoktorand i forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP).

De länder som är medlemmar i FN enades 2015 om 17 globala mål för hållbar utveckling. Veronicas arbete kan relateras till strävan mot följande mål:

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande
  • Mål 4 Jämställdhet
  • Mål 10 Minskad ojämlikhet

Pågående forskningsprojekt: Psykisk hälsa bland ungdomar på Gotland.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Veronica Hermann
Senast uppdaterad: 2021-03-09