Mats Remberger

Adjungerad professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi

E-post:
mats.remberger[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
070-1302575
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala

Nyckelord: allo hsct gvhd decidua stroma cells

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Remberger
Senast uppdaterad: 2021-03-09