Daniel Sethio

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
daniel.sethio[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Postdoctoral Fellow, Southern Methodist University, United States, 2017-2019

Ph.D., University of Geneva, Switzerland, 2013-2017

Master in Theoretical Chemistry and Computational Modelling (TCCM), University of Groningen, the Netherlands, 2010-2012

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Noncovalent interactions

Boron-hydrogen compounds

Inorganic layered materials

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Sethio
Senast uppdaterad: 2021-03-09