Anne H Berman

Professor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi

E-post:
anne.h.berman[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 6220
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Anne H Bermans forskning avser digitala interventioner för för att minska behandlingsgapet för vanliga former av psykisk ohälsa bland universitetsstudenter samt för beroendebeteenden hos studenter och vuxna. Tidigare forskning ledde till utveckling av DUDIT, ett kort formulär om problematiskt bruk som används i många länder. Hon undervisar om beroende, utredningsmetodik, existentiell psykologi och beteendemedicin, och var 2021-23 ordförande i International Society of Behavioral Medicine.

Nyckelord: mental health addiction digital interventions clinical psychology

Anne H Berman, PhD, är professor i psykologi, och leg psykolog, leg psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Sedan 2020 leder hon ett nytt nationellt projekt med fokus på kartläggning av psykisk ohälsa hos universitetsstudenter och tillhandahållande av digitala insatser inom ramen för randomiserade, kontrollerade studier. Hon fortsätter även med tidigare forskningsfokus på digitala insatser för problematiskt bruk av alkohol och droger samt problemspelande. Det övergripande syftet med hennes forskning är att minska behandlingsgapet som uppstår när personer med beroendebeteenden och psykisk ohälsa avstår eller dröja med att söka hjälp och behandling. Berman har ca 150 publikationer, inklusive över 100 vetenskapliga artiklar, fyra böcker och 12 bokkapitel, samt en rad forskningsrelaterade svenskspråkiga rapporter. Hennes kliniska erfarenhet omfattar 10 år som psykoterapeut inom beroendevården samt fyra år som ledare för Stödlinjen för spelare och anhöriga. För närvarande är hon vetenskapligt råd på Socialstyrelsen i ämnet psykologi (alkohol- och drogforskning) efter tidigare medverkan i riktlinjearbetet för missbruk och beroende 2015 och rekommendationerna för problemspelande 2016-17. Internationellt har hon sedan 2010 medverkat i styrelsen för International Society for Behavioral Medicine (ISBM) och är f n Past President. I övrigt verkar hon aktivt i INEBRIA nätverket för beroendebeteenden, tidigare kring utveckling av en "Core Outcome Set" för forskning om korta interventioner för problematiskt alkoholbruk, kring digitala insatser samt kring implementering. Hon har också utvecklat en Massive Online Open Course (MOOC) om beteendemedicin KIBEHMEDx, som är globalt gratis tillgängligt på Canvas (tidigare edX.org). Hon är också expert i motiverande samtal (MINT medlem) och har hållit internationella workshops i ämnet.

Här finner du information om mitt senast aktuella forskningsprojekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anne H Berman
Senast uppdaterad: 2021-03-09