Rakel Eklund

Forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
rakel.eklund[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 10, entréplan
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri – KcKP

E-post:
rakel.eklund[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
073-4697576
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10, våning 1
751 85 Uppsala

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
rakel.eklund[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Gästforskare vid Centrum för genusvetenskap

Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Rakel Eklund's forskning fokuserar på utveckling och utvärdering av psykosociala stödinsatser för barnfamiljer i utsatta livssituationer (svår sjukdom, död och sorg). Med ett särskilt intresse för barns rättigheter, implementering av barnkonventionen, barns delaktighet och barns möjlighet att göra sig hörda i olika sammanhang.

Nyckelord: specialistsjuksköterska barn psykosociala stödinsatser utsatta livssituationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rakel Eklund
Senast uppdaterad: 2021-03-09