Paul Henry

Gästprofessor vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
paul.henry[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: energy materials functional materials solar cells neutron diffraction diffraction methods diffraction solid state batteries

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09