Ulrika Enqvist

HR-generalist vid HR-avdelningen, HR-enhet Vetenskapsområden; Verksamhetsnära HR stöd vetenskapsområden

E-post:
ulrika.enqvist[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4361
Mobiltelefon:
073-4697199
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

HR-specialist vid Gamla torget

Mobiltelefon:
073-4697199
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 Uppsala

HR-generalist vid Historiska institutionen

Mobiltelefon:
073-4697199
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulrika Enqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09