Patrik Tydesjö

Universitetsadjunkt vid Matematiska institutionen

E-post:
patrik.tydesjo[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: Tekn. lic., fil. kand, leg. ämneslärare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrik Tydesjö
Senast uppdaterad: 2021-03-09