Jesse Juopperi

Doktorand i tyska vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
jesse.juopperi[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1429
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i tyska (inriktning språkvetenskap) vid Institutionen för moderna språk. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag språkbruksmönster i utvalda högerpopulistiska medier i Tyskland med särskilt fokus på våldsskildringar.

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att reflektera över den politiska högerns inflytande på offentlig diskurs i Tyskland och tillhör då den grenen av tillämpad språkvetenskap som särskilt i tyskspråkig forskning ofta benämns Politolinguistik. Arbetet företräder konstruktivistisk syn på språkbruket och har sina teoretisk-metodiska utgångspunkter främst i systemisk-funktionell lingvistik och diskursanalys.

I mina tidigare arbeten har jag dessutom undersökt t.ex. strategisk politisk kommunikation hos en högerorienterad österrikisk ungdomsrörelse, samt ekvivalens i översättning av vardagligt tal mellan svenska och tyska baserat på en svenskutgiven självhjälpsbok från 2015.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jesse Juopperi
Senast uppdaterad: 2021-03-09