Nils-Hennes Stear

Biträdande universitetslektor vid Filosofiska institutionen, Estetik; Anställda

E-post:
nils.hennes.stear[AT-tecken]filosofi.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697629
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning rör sig i gränslandet mellan estetik och etik. De typer av teman som jag tänker och skriver om är:

  • Etiken kring konstverk, fiktiva representationer, fantasin och deras upphovsmän
  • Förhållandet mellan det etiska värdet och det konstnärliga värdet hos konstverk
  • Den kulturella approprieringens natur och etik
  • Varför människor bryr sig om tävlingsinriktade spel med triviala resultat
  • Förhållandet mellan konst och förtryck

Nyckelord: aesthetics games feminism art theory aesthetic normativity feminist philosophy ethics sports philosophy of imagination philoso

Innan jag kom till Uppsala var jag en Marie Skłodowska-Curie-stipendiat vid University of Southampton, där jag drev forskningsprojektet Art & Ethics. Innan detta var jag en postdoktor vid Instituto de Investigaciones Filosóficas vid UNAM. Jag avslutade en doktorsexamen i filosofi vid University of Michigan 2016 och en MA vid University of Sheffield 2009.

Jag forskar främst inom estetik och etik. Mycket av den behandlar frågor om värderingar och vad filosofer kallar "normativitet" inom konst, konstuppskattning och andra estetiska aktiviteter. Mitt arbete handlar alltmer om hur förtryckande sociala relationer villkorar estetiska aktiviteter. Jag arbetar för närvarande på en bok om huruvida och hur etiska egenskaper påverkar det estetiska värdet av konstverk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nils-Hennes Stear
Senast uppdaterad: 2021-03-09