Elsa Sundkvist

Museiassistent vid Uppsala linneanska trädgårdar, Mus.ass. - Helgvärdar

Besöksadress:
Villav. 6-8
75236 UPPSALA
Postadress:
Villavägen 6-8
75236 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09