Ingrid Berg

Projektsamordnare vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Mobiltelefon:
072-9999428
Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 8 A
753 12 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Kort presentation

FD i arkeologi (2016). Jag är sedan oktober 2019 projektsamordnare vid Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus). Som projektsamordnare har jag nära kontakt med våra forskargrupper och hjälper till med allt från planering av aktiviteter och extern samverkan till (tvär)vetenskaplig input och head-hunting av kompetenser vid Uppsala universitet. Jag samordnar även Circus seminarieserier tillsammans med föreståndaren.

Nyckelord: archaeology cultural history of science interdisciplinarity critical heritage studies

Jag disputerade 2016 vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet, där jag var doktorand inom den tvärvetenskapliga Forskarskolan för kulturhistoriska studier (FoKult). 2017-2019 hade jag en postdoktortjänst vid SU. Jag har varit ordförande för Svenska Arkeologiska Samfundet mellan 2018-2020 och vice ordförande i Medelhavsmuseets vänförening 2019-2020.

Mina forskningsintressen rör arkeologihistoria, kritiska kulturarvsstudier och genusrelationer i akademin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingrid Berg
Senast uppdaterad: 2021-03-09