Athira Anil

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
athira.anil[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5951
Mobiltelefon:
073-9896861072-9999449
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am currently working as a Ph.D. student in the Department of Material science and Engineering. My current research work is about the synthesis and characterizations of mesoporous nanoparticles for glycerol electro-oxidation. I also had experience in the synthesis of quantum dots of transition metal dichalcogenides as well as phosphorene for the water-splitting reaction for both hydrogen evolution and oxygen evolution reaction.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Athira Anil
Senast uppdaterad: 2021-03-09