Robert Thorp

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
robert.thorp[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2442
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Fil. dr. historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet

Docent i didaktik, Uppsala universitet

Universitetslektor i didaktik med inriktning mot historiedidaktik

___________________________________________________________________

Kursledare VFU I, gymnasielärare (4PE192)

Delkursansvarig Historia för 4-6 lärare (2KU073)

Kursledare Lärande och utveckling, gymnasielärare (4PE189)

Fil. dr. historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet

Docent i didaktik, Uppsala universitet

Robert Thorp, universitetslektor och docent i didaktik med inriktning mot historiedidaktik, erhöll sin doktorsexamen från Umeå universitet och är internationellt verksam. Hans forskning är specialiserad på förhållandet mellan individen, samhället och historia med tonvikt på hur historia formar våra uppfattningar om samtiden, men även hur dessa uppfattningar påverkar vårt förhållningssätt till det förflutna. Särskilt intresse har ägnats åt hur historiemedvetande kan förstås som ett deskriptivt, analytiskt och normativt begrepp. Till hans övriga områden hör läromedelsstudier, populärhistoriska studier, klassrumsstudier samt lärares förhållningssätt till historia, med särskild tonvikt på kalla krigets historia.

Robert Thorps senaste bok är The Cold War in The Classroom: International Perspectives on Textbooks and Memory Practices (Palgrave Macmillan, 2019). Han har även publicerat Uses of History in History Education (Umeå universitet, 2016) samt ett antal artiklar och kapitel i vetenskapliga publikationer.

Thorp har även varit verksam vid Högskolan Dalarna, Stockholms universitet, The University of Newcastle i Australien, samt Georg Eckertinstitutet för internationell läroboksforskning i Braunschweig, Tyskland.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robert Thorp
Senast uppdaterad: 2021-03-09