Christina Vantaraki

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
christina.vantaraki[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG Å61124 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: magnetism materials growth micromagnetic simulations metamaterials mesospin systems nanofabrication

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christina Vantaraki
Senast uppdaterad: 2021-03-09