Geoffrey De Sena

Universitetsadjunkt vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
geoffrey.desena[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 83690498-108369
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Graduate av WPPM-programmet med branscherfaring inom vindkraftsutveckling på land och vindkraftverk till havs och underhåll.

Forskningsbakgrund inom aerodynamik och turbulensmodellering.

Hitta mina skrifter på Academia.edu.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Geoffrey De Sena
Senast uppdaterad: 2021-03-09