Ibrahim Eliah Dawod

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
ibrahim.dawod[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research relates to the field of imaging biological molecules using X-ray free-electron lasers. The current focus is to study the interaction between ultrafast X-rays lasers and biomolecules with computer simulations. We use a combination of different tools, such as classical molecular dynamics, density functional theory and plasma simulations.

I am a joint PhD student between MolDStruct and the SPB/SFX instrument at European XFEL. I am also part of the Biophysics Network.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09