Arvand Mirsafian

Doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
arvand.mirsafian[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1481
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mina huvudsakliga forskningsintressen är arbetsmarknadsrelationer, tekniska förändring och ekonomisk politik under slutet av 1800-talet och under 1900-talet. I min doktorsavhandling studerar jag den svenska arbetarrörelsens inställning till industriell rationalisering och hur den påverkade den så kallade "svenska arbetsmarknadsmodellens" framväxt under mellankrigstiden.

Nyckelord: social history political economy economic history technological change industrial relations labour history

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Arvand Mirsafian
Senast uppdaterad: 2021-03-09