Christina Kjellson

Doktorand processrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Christina.Kjellson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7687
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan hösten 2019 doktorand i processrätt. Avhandlingsämnet är resning i brottmål - en processrättslig studie. Jag undervisar i processrätt på juristprogrammets termin 4.

Jag har tidigare arbetat i en tvistlösningsgrupp på en affärsjuridisk byrå samt vid domstol som tingsnotarie och beredningsjurist.

Huvudhandledare är professor Eric Bylander och biträdande handledare är universitetslektor Henrik Bellander.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christina Kjellson
Senast uppdaterad: 2021-03-09