Pierfrancesco Maltoni

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
pierfrancesco.maltoni[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3129
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Google Scholar Profile

Also member of Nanostructured Magnetic Materials Lab

Nyckelord: magnetism magnetic materials nanostructures nanomaterials nanoparticles

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Master's Degree in Supramolecular, Nanosystems and Materials Chemistry

Bachelor's Degree in Chemistry

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pierfrancesco Maltoni
Senast uppdaterad: 2021-03-09