Hankyung Ko

Biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
hankyung.ko[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3236
Besöksadress:
Rum ÅNG 74115 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hankyung Ko
Senast uppdaterad: 2021-03-09