Nina Johansson

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
nina.johansson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6551
Mobiltelefon:
072-9999624
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är examinerad statsvetare med en master i folkhälsovetenskap. Jag är doktorandstudent sedan december 2021. Jag arbetar huvudsakligen på projektet Healthier Wealthier Families, ett projekt för att arbeta förbyggande mot barnfamiljer med ekonomiska svårigheter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09