Lars Sjödin

Gästlärare vid Institutionen för socialt arbete, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
lars.sjodin[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är socionom och undervisar på kursen personlig och professionell utveckling. Vanligtvis arbetar jag som kurator inom cancervården på Akademiska sjukhuset. Jag är även doktorand på Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet. I mitt forskningsprojekt studerar jag betydelsen av att dricka alkohol under tonåren via en nationell studie på befolkningsnivå som följer ungdomar över tid. Jag undersöker bland annat riskfaktorer för drickande och utvärderar debutålderns betydelse.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Sjödin
Senast uppdaterad: 2021-03-09