Salim Ghandour

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
salim.ghandour[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Nyckelord: biomaterials biomechanics spine

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Salim Ghandour
Senast uppdaterad: 2021-03-09