Josefin Kjellberg

Doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Doktorander

E-post:
josefin.kjellberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5093
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Josefin Kjellberg är doktorand vid Institutionen för socialt arbete. I hennes avhandling studeras partnervåldsutsatta kvinnors strategier för att hantera och göra uppbrott från mäns våld, samt betydelsen av stöd från socialarbetare när de försöker frigöra sig från (efter)våldet. Avhandlingen undersöker också hur socialarbetare på kvinnojourer, samtalsmottagningar och privatägda skyddade boenden tolkar och hanterar våldsutsatta kvinnors stödbehov, särskilt i samband med uppbrott och eftervåld.

Nyckelord: våld i nära relationer socialtjänst kvinnojourer skyddade boenden eftervåld motstånd

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09