Martina Hasselgren

HR-generalist vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
martina.hasselgren[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3433
Mobiltelefon:
070-1679620
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09