Charles Thull

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
charles.thull[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3517
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i teoretisk fysik.

Mitt interesse är symmetrier och deras roll i exakta beräkningar, speciellt i supersymmetriska kvantfältteorier och strängteori.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charles Thull
Senast uppdaterad: 2021-03-09