Aron Persson

Doktorand vid Matematiska institutionen, Statistik, AI och data science

E-post:
aron.persson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3286
Besöksadress:
Rum ÅNG 14209 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Forskar inom signalbehandling på mångfalder. Är även intresserad av stokastiska differentialekvationer och stokastisk analys på mångfalder.

Nyckelord: signal processing signalbehandling differential geometry differentialgeometri

Jag började den akademiska resan genom att läsa Teknisk Fysik vid Umeå Universitet. I och med att jag läste flera kurser i matematik vid sidan om fick jag insikten att matematik var betydligt roligare än fysik. Därför påbörjade jag därefter masterprogrammet i matematik vid Uppsala Universitet. Ungefär halvvägs genom min masteruppsats i matematik fick jag min nuvarande doktorandtjänst.

På den så kallade fritiden tycker jag om att spela brädspel, elbas/kontrabas och datorspel.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Aron Persson
Senast uppdaterad: 2021-03-09