Hära Haltorp

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
hara.haltorp[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 6354
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. I min forskning fokuserar jag på frågor om historieundervisning som berör normer, relationer och sexualitet.

Jag arbetar med ett avhandlingsprojekt som rör historieundervisning och specifikt hur sexualitet, relationer och normer behandlas i historieämnet. Min etikprövning godkändes i januari 2021, data samlades in via observationer och intervjuer på gymnasieskolor i Sverige under vår- och höstterminen 2021. Syftet är att undersöka meningsskapande i historieklassrummet om normer om sexualitet och samlevnadsrelationer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hära Haltorp
Senast uppdaterad: 2021-03-09