Esa Stenberg

Forskningssekreterare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi; Battery 2030+

E-post:
esa.stenberg[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Esa Stenberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09