Erin O'Sullivan

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
erin.osullivan[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3875
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a neutrino astrophysicist and my research focuses on neutrinos that come from supernovae or from other extreme environments such as blazars. I work on two experiments: the IceCube Neutrino Observatory at the South Pole and the Hyper-Kamiokande experiment in Japan and I am a collaborator on the SuperNova Early warning System (SNEWS). I also pursue better connecting neutrinos with other astrophysical messengers such as gravitational waves or electromagnetic signals.

Nyckelord: neutrino astronomy icecube supernova multimessenger astrophysics hyper-kamiokande

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erin O'Sullivan
Senast uppdaterad: 2021-03-09