Emelie Tollin

Ekonom vid Institutionen för ekologi och genetik

E-post:
Emelie.tollin[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 5348
Mobiltelefon:
070-4250180
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Kort presentation

Ekonom

Växtekologi och evolution - 14620
Fakturor, Reseräkningar, Budget, Finansiella analyser, Ekonomisk rapportering, Bokslut och EU-projekt

Zooekologi - 14640, projektnr 146400050 - uppåt
Fakturor, Reseräkningar, Budget, Finansiella analyser, Ekonomisk rapportering, Bokslut och EU-projekt

Arkivering
Institutionens kontaktperson avseende arkivering och diarieföring

TimeEdit & Teledebitering
Bokför institutionens TimeEdit- och Telefonikostnader

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emelie Tollin
Senast uppdaterad: 2021-03-09